Produkter och Priser

  • Hö                                                        3,80 kr/kg
  • Hösilage storbal  c:a 200-340 kg       1,55 – 2,45 kr/kg
  • Hösilage minibal c:a 20 kg går att få vid beställning  92 – 120 kr/st
  • Halm småbal                                       25 kr/st
  • Halm storbal                                        c:a 1,60 kr/kg

Alla priser exklusive moms.
Rabatt på hösilage beroende på köpt mängd.
Transport med lastbil finns att tillgå, ring för prisuppgift.
Kontakta gärna oss för aktuella priser!

Villkor:
Om faktura ej är betald efter förfallodagen debiteras en påminnelseavgift på 50 kr och dröjsmåls ränta med 23%.
Vid försenad betalning kommer rätten att handla på faktura att omprövas.
Det går även bra att betala kontant eller i förskott till bankgiro. Klagomål på foder ska ha inkommit 8 dagar efter leverans.
Garanti att foder som är dåligt givetvis ersätts med nytt, spar då balarna för vi vill gärna se dem.
Vid förbeställning gäller bara ångerrätt vid skälig anledning, i annat fall debiteras 25% på beställd mängd.

5_Storbalskörd

Pressar

3_Plastning

Plastar

Hösilage – Klart för leverans

7_Balar

Hösilage – Klart för leverans

Hösilage – Lastat och klart för transport